jueves, 30 de diciembre de 2010

Indestructible

I'm gonna love you like i've never been hurt before
I'm gonna love you like i'm i n d e s t r u c t i b l e .

No hay comentarios: